Aanbod bij Psycholoog in Huizen

VOOR WIE?

Je kunt bij Psycholoog in Huizen terecht indien je tenminste 18 jaar oud bent en kampt met lichte tot matige psychische problemen. Er worden kortdurende trajecten aangeboden binnen de Basis GGZ.

Met onderstaande klachten kun je bij mij terecht:

  • Angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Trauma
  • Zelfbeeldproblematiek
  • Burn-out of overspannenheid
  • Schuldgevoelens
  • Rouwverwerking
  • Levensfaseproblematiek
  • Identiteitsproblematiek
  • Problemen in het contact met anderen (subassertiviteit, terugkerende conflicten, moeite met aangaan en onderhouden van vriendschappen/relaties, moeite met intimiteit/verbondenheid)

BEHANDELMETHODEN

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragtherapie is een wetenschappelijk bewezen therapievorm. Het uitgangpunt is dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Er worden allereerst verschillende factoren onderzocht, zoals de invloed van eerdere, pijnlijke ervaringen, de invloed van aangeboren eigenschappen en biologische factoren. Vervolgens gaan we samen aan de slag om je gedachten en gedrag die je in de weg staan te veranderen. Door oefening leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt.

Inzichtgevende Therapie

Inzichtgevende therapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende interactiepatronen die het leven van iemand ernstig kunnen belemmeren. Inzicht in je valkuilen, blinde vlekken en automatische patronen is een belangrijke stap in het proces van verandering. Inzicht in deze patronen en het begrijpen waarom deze zijn ontstaan kan soms als een bepaald patroon doorbreken. Inzichtgevende therapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van klachten maar richt zich op het zoeken naar onderliggende betekenissen, waarna je jezelf gaat aanleren om deze zelf te doorbreken.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling voor klachten die het gevolg zijn van een schokkende ervaring. EMDR kan gebruikt worden als je ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt, maar ook als gebeurtenissen die minder ingrijpend lijken, je toch negatief blijven beïnvloeden in je leven.

Systeemgericht Werken

In de systeemgerichte visie staat niet alleen jij als cliënt centraal maar ook de context (bv. partner, kinderen, ouders etc.) waarbinnen je functioneert. Systeemgericht werken gaat om het verbeteren van de interactie tussen de verschillende individuen binnen een systeem. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer één lid van het systeem verandert, het ook verandering teweegbrengt bij de andere leden van het systeem. Waar mogelijk zullen de leden van jouw systeem betrokken worden bij de behandeling.

Psycho-Educatie

Psycho-educatie is bedoeld om je te voorzien van de juiste informatie over jouw specifieke situatie. Je krijgt uitleg over wat er precies met je aan de hand is waardoor er meer inzicht ontstaat en je je klachten beter kunt accepteren.