Werkwijze

Na aanmelding vindt er eerst een korte telefonische kennismaking plaats. Hierin zal ik kijken of de hulpvraag passend is voor een behandeling bij Psycholoog in Huizen. Indien dit het geval is, plannen we direct een moment voor een intake. Indien je de behandeling (deels) vergoed wil krijgen van de zorgverzekeraar is het van belang om tijdens de intake een verwijzing van de huisarts mee te nemen.

Tijdens de intake staan we uitgebreid stil bij de klachten die je ervaart. Daarnaast staan we stil bij hoe je opgegroeid bent en hoe je leven er op dit moment uitziet. Een intakegesprek duurt over het algemeen 90 minuten. Na de intake wordt er een behandelplan gemaakt met concrete doelen en het verwachte aantal behandelsessies. De doelen zullen we evalueren als we op ongeveer twee derde van de behandeling zijn.

De behandelgesprekken duren over het algemeen 45 minuten en vinden eens per 2 weken plaats. Indien het nodig is om elkaar in een andere frequentie te zien, stemmen we dit samen af.

Ondersteunend kan er gebruik gemaakt worden van een breed aanbod aan e-health modules, deze zullen in overleg worden klaargezet.

Bij Psycholoog in Huizen wordt er behandeld binnen de BasisGGZ. Dit betekent dat ik na de intakefase in principe maximaal tien behandelsessies aanbied. Indien na de telefonisch kennismaking of gedurende de behandeling blijkt dat zorg elders beter aansluit, zal ik dit altijd bespreken en indien nodig doorverwijzen.

Afzeggen
Als een afspraak niet door kan gaan, dient deze tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien de afspraak niet 24 uur van te voren is afgemeld zal er een no show tarief van 50 euro in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Kwaliteitsstatuut
Je vindt het kwaliteitsstatuut van de praktijk hier.

Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) eenzelfde en strengere privacywetgeving geldt. Ook ik ben hier in mijn praktijk aan gebonden. Voor meer informatie over privacy klik hier.